Zasady działania defektoskopu ultradźwiękowego

Zasady działania defektoskopu ultradźwiękowego

Badania defektoskopowe umożliwiają rozpoznanie powstałych wad powierzchniowych, lub wewnętrznych różnych materiałów i ich elementów. Pozwala to określić jakość badanego materiału i jego właściwości strukturalne. Do takich działań możemy zaliczyć badania ultradźwiękowe.

Różne metody defektoskopii ultradźwiękowej

defektoskop ultradźwiękowyW badaniach ultradźwiękowych wykorzystuje się wpływ, własności sprężystych i jednorodności struktury materiału na rozchodzenie się fal ultradźwiękowych. Opiera się to na obserwacji natężenia i zmian kierunku fal, w testowanym materiale, oraz pomiarach czasu przejścia tych fal na materiał. W zależności od rodzaju przetwornika, w jaki wyposażony jest defektoskop ultradźwiękowy, możemy wyróżnić trzy metody pomiaru: metoda echa, metoda cienia i rezonansu. W metodach tych, fala ultradźwiękowa wytwarzana jest przez wspomniany wcześniej przetwornik, przyłożony do powierzchni ośrodka. W metodzie echa, wykorzystuje się zjawisko odbicia fali padającej na wadę materiałową. Odbicie następuje od granicy utworzonej przez ośrodek, oraz wadę. Wada jest bowiem pewnym obszarem, który jest odporny na fale i znacząco różniącym się od akustycznej oporności falowej badanego elementu. Dlatego jeżeli stwierdzimy, że w badanym ośrodku występuje zjawisko odbicia, możemy wnioskować o występowaniu nieciągłości. Dodatkowo, jeśli będziemy mogli zmierzyć czas, jaki upływa od chwili wysłania fali w badany ośrodek do chwili jej powrotu od nieciągłości, to znając prędkość właściwą dla fal, możemy znaleźć drogę przebytą przez falę. W ten sposób, precyzyjnie lokalizujemy wadę występująca w materiale. Zasada metody cienia polega na wprowadzeniu fal ultradźwiękowych z jednej strony materiału, a na odbieraniu ich z drugiej strony.

Powstałe w ten sposób natężenie i jego ewentualne osłabienie, będzie wskazywało na występującą wadę. Podobnie działa metoda rezonansu, jednak podczas gdy, w metodzie echa odbicie wady obserwuje się oddzielnie od obrazu fal wysłanych, to w tej metodzie możemy obserwować nałożenie się na siebie fal padających i odbitych.

Komentowanie jest wyłączone.