Jakie oszczędności i korzyści wynikają z montażu wentylacji mechanicznej?