Kto musi wprowadzić PPK?

Kto musi wprowadzić PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe nazywane w skrócie PPK są ustawą, w której mowa, że każde przedsiębiorstwo i instytucje zatrudniające mają minimum jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym muszą utworzyć profil PPK dla swoich pracowników. Istnieją jednak wyjątki i pewne firmy nie mają tego obowiązku.

Sposób wprowadzania PPK do systemu

PPK jak wprowadzićOd tego roku, a dokładnie od 1 lipca 2019 roku podmioty zatrudniające minimum 250 pracowników mają obowiązek zapisania swoich pracowników pod profilem PPK. Robi się to w celu wspierania swoich zatrudnionych w długoterminowym odkładaniu oszczędności. Profile w PPK są wprowadzane etapami, zatem terminy wprowadzania otrzyma pracodawca. Są one uzależnione od liczby osób zatrudnionych. Najpierw podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób muszą od 1 lipca do 1 stycznia 2020 roku utworzyć profile. Następnie przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 50 osób mają czas od 1 stycznia do 1 lipca 2020 roku. A od lipca przyszłego roku do 1 stycznia 2021 roku takie profile muszą założyć firmy będące jednostkami sektora finansów publicznym. Wielu pracodawców myśli o PPK jak wprowadzić i w jakim czasie, jednak terminy są znane dla każdego jak i sposób wprowadzania. Najpierw należy wybrać instytucję finansową, która zarządza środkami finansowymi. Potem należy podpisać umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK przez zewnętrzną firmę. Należy zrobić to w terminach, które są określane w ustawie. I ostatnim krokiem jest wprowadzanie PPK pilnując terminowego odprowadzania wpłat i prowadzenia archiwizacji dokumentacji.

Dopilnowanie ten obowiązujące ustawy jest obowiązkiem i należy poprawnie jej przestrzegać. W przeciwnym razie każdy przedsiębiorca, który nie dotrzyma obowiązku wprowadzeni swoich pracowników do PPK jest zagrożony grzywną, która wynosi od 1000 do 1000000 złotych. Należy przestrzegać wszelkich terminów i archiwizować niezbędne dokumenty.

Komentowanie jest wyłączone.